CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỜI ĐẠI - LỊCH NĂM HỌC 2020 - 2021
Trường tiểu học Tân Thời Đại là trường tiểu học đầu tiên tại Hà Nội sử dụng trọn bộ Phương pháp giáo dục Phần Lan; với tinh hoa là Phương pháp Fun Learning - Học vui vẻ để vui vẻ học.
MỘT NGÀY TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG CỦA HỌC SINH
Trường tiểu học Tân Thời Đại là trường tiểu học đầu tiên tại Hà Nội sử dụng trọn bộ Phương pháp giáo dục Phần Lan; với tinh hoa là Phương pháp Fun Learning - Học vui vẻ để vui vẻ học.
Thư viện ảnh
XEM THÊM