first banner second banner third banner Đam mê khám phá Trọng tâm của Fun Learning forth banner fifth banner Sixth banner
Giới thiệu

Thư ngỏ

Quý Phụ huynh và các con học sinh thân mến!

Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại được sáng lập vào tháng 1/2018, là kết quả sau hơn 10 năm nghiên cứu và tìm tòi của các nhà giáo tâm huyết cùng các nhà đầu tư giáo dục yêu trẻ. Giáo dục Tân Thời Đại được xây dựng và phát triển với mong muốn trở thành hệ thống giáo dục Thương hiệu Việt Nam – Đẳng cấp Quốc tế với chương trình giáo dục chất lượng cao, đào tạo những công dân toàn cầu sẵn sàng hội nhập Quốc tế, song vẫn giữ được nét văn hoá tinh hoa của người Việt.

Giáo dục Tân Thời Đại lựa chọn giáo dục Phần Lan – nền giáo dục ưu việt với quan điểm: “Mọi đứa trẻ đều khác biệt và tất cả đều có quyền học những điều chúng cần trong cuộc sống”“Học vui vẻ, học để hạnh phúc”. Đó là những tư tưởng nhân văn, ưu tiên vì quyền lợi của trẻ.

Tại Tân Thời Đại, chúng tôi quán triệt tới đội ngũ cán bộ, giáo viên tinh thần:

• 3 CÓ – Có Yêu thương, Có Trân trọng, Có Trách nhiệm.

• 3 KHÔNG – Không Bạo lực, Không Áp đặt, Không Thờ ơ.

• 3 SẴN SÀNG – Sẵn sàng tự thân lập nghiệp, Sẵn sàng đổi mới tích cực, Sẵn sàng chịu trách nhiệm xã hội.

Đó cũng là mục tiêu đầu ra của giáo dục Tân Thời Đại dành cho học sinh của mình.

Tân Thời Đại cũng xác định Phụ huynh là một phần không thể tách rời, tay trong tay cùng nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ với 3 quan điểm phát triển:

  Tôn trọng, khuyến khích phát triển các tố chất tự nhiên của người học.

  Tôn trọng, khuyến khích sự tham gia, đồng hành của cha mẹ và cộng đồng.

  Tiếp nhận khoa học giáo dục từ các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, định hướng rõ nét về Giáo Dục Sớm và Giáo Dục Nhìn Ra Thế Giới.

Trân trọng cảm ơn Quý Phụ huynh đã tin tưởng và lựa chọn Giáo dục Tân Thời Đại!