Chủ tịch Quốc hội Phần Lan second banner third banner Đam mê khám phá Trọng tâm của Fun Learning forth banner fifth banner Sixth banner
Giới thiệu

Hội Đồng Chuyên Môn Hệ Thống

Xác định: “Trong giáo dục lấy chữ Nhân làm gốc” và trong nhà trường “Giáo viên là linh hồn của lớp học”, Tân Thời Đại tuyển dụng những giáo viên có Đức, có Tài và coi đây là điều kiện tiên quyết làm nên sự thành công. Hệ thống có những chính sách lương, phúc lợi tốt nhằm đảm bảo ổn định đội ngũ, xây dựng nền tảng văn hoá hệ thống dựa trên tình yêu thương và lòng biết ơn để các thành viên trong hệ thống gắn kết nhau như một gia đình, tất cả vì sự an toàn và hạnh phúc của mỗi đứa trẻ.

Công tác đào tạo giáo viên, nhân viên tại Tân Thời Đại được đặt lên hàng đầu, thông qua các chương trình tập huấn; chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn trong nước và nước ngoài.

Tân Thời Đại thực hiện chính sách khuyến tài, quy tụ có đội ngũ cố vấn chuyên gia giáo dục hàng đầu, có uy tín trong nước, nước ngoài, phù hợp với các lựa chọn ưu tiên về giáo dục sớm, gâm lý học, giáo dục học, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và quản lý giáo dục.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA VIỆT NAM:

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN:

 

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN: