CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHẦN LANGIÁO DỤC PHẦN LAN – CÁNH CỬA MỞ RA THẾ GIỚI

Từ lâu giáo dục Phần Lan được biết đến là một nền giáo dục tiên tiến. Học sinh Phần Lan đứng đầu bảng xếp hạng của chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) trong lần đầu khảo sát vào năm 2000 và liên tục nằm trong vị trí top đầu những kỳ khảo sát sau đó. Bí quyết nào giúp cho giáo dục Phần Lan có được vị trí này?


Chương trình tiếng Anh trẻ em

Chương trình Hội nhập Quốc tế của Mầm non Tân Thời Đại giúp trẻ có được một sự tiếp xúc hài hòa giữa tinh hoa văn hóa của Việt Nam và nước ngoài, đặt nền móng để trẻ có thể tự tin hơn trong môi trường hội nhập quốc tế