Tên lớp học tại Trường Mầm non Tân Thời Đại

Ở Mầm non Tân Thời Đại, mỗi lớp học được đặt tên theo một hành tinh. Và một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng tôi tìm kiếm phương pháp giáo dục Phần Lan đã gặp chương trình nhà du hành vũ trụ. Chúng tôi tin đây là một mối lương duyên đặc biệt, là tư tưởng lớn gặp nhau.

Tại Mầm non Tân Thời Đại: 
- Saturn 1: lớp nhà trẻ 18-24 tháng
- Saturn 2: lớp nhà trẻ 24-36 tháng
- Venus: lớp mầm non 3-4 tuổi 
- Neptune: lớp mầm non 4-5 tuổi 
- Mecury: lớp mầm non 5-6 tuổi
Khi học tập tại trường, các bé sẽ được học về các hành tinh trong Chương trình "Nhà du hành vũ trụ". Các bé sẽ được dạy để biết ý nghĩa tên hành tinh của lớp mình. Đây thật sự là việc không dễ dàng, cần thời gian để bé hiểu và nhớ. Bố mẹ hãy cùng các cô giúp bé ôn luyện ở nhà nhé.


Tin liên quan