Phát triển những kỹ năng cần thiết cho trẻ

Với Giáo dục mầm non, Tân Thời Đại khuyến khích, hỗ trợ trẻ trở thành những công dân toàn cầu.

Mầm non Tân Thời Đại đã đưa ra 8 phẩm chất và năng lực cốt lõi bao trùm và thể hiện các kỹ năng sống mà một đứa trẻ cần có:

Và thật tuyệt vời, nó gần như trùng khớp với mục tiêu giáo dục giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mà Fun Academy đề xuất trong chương trình “Nhà du hành vũ trụ”. Thông qua chương trình này các bé cũng được phát triển các kỹ năng:

  • Giao tiếp và hợp tác
  • Tính sáng tạo và tư duy phản biện
  • Có trách nhiệm và khả năng đột phá
  • Thảo luận và thương thuyết
  • Ra quyết định và giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng sống và công việc
  • Kỹ năng sử dụng công nghệ và phương tiện truyền thông.

Với những kỹ năng này, các bé sẽ được phát triển toàn diện và trở thành những công dân toàn cầu, có hoài bão và biết cách thực hiện hoài bão của mình để thành công và hạnh phúc.


Tin liên quan