Mầm non Tân Thời Đại: Ba có – Ba không – Ba sẵn sàng

Hệ thống Mầm non Tân Thời Đại được xây dựng và hình thành từ tháng 01/2018. Đến nay, cùng với hoàn thiện, vận hành công ty đã được cấp phép hoạt động 2 cơ sở: cơ sở Tân Tây Đô tại Khu đô thị Tân Tây Đô – Đan Phượng – Hà Nội và tại Khu đô thị Eco Green City 286 Nguyễn Xiển – Hà Nội. Điều gì khiến Tân Thời Đại làm được như vậy?

  • Mục tiêu chiến lược rõ ràng, bước đi nhanh và phù hợp
  • Quan điểm giáo dục sâu sắc và tiến bộ
  • Giá trị của giáo dục được xác định sớm và ổn định với định hướng xây dựng cho người học 8 phẩm chất năng lực cốt lõi

Và một trong những điểm mạnh của Tân Thời Đại là không chỉ xác định những vấn đề cho người học mà các định phẩm chất cho chính những cán bộ, giáo viên, nhân viên của công ty và nhà trường với sự cam kết cao:

- 3 có là:

+ Có yêu thương

+ Có trân trọng

+ Có trách nhiệm

- 3 không là:

+ Không bạo lực

+ Không áp đặt

+ Không thờ ơ

- 3 sẵn sàng là:

+ Sẵn sàng tự thân lập nghiệp

+ Sẵn sàng đổi mới tích cực

+ Sẵn sàng chịu trách nhiệm xã hội

Vấn đề “sẵn sàng chịu trách nhiệm xã hội” chưa thật sự là kỹ năng sống của người Việt nhưng chắc chắn là năng lực bắt buộc của mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên Tân Thời Đại.


Tin liên quan