Hội Đồng Quản Trị

Hội đồng Quản trị là sự kết hợp hoàn hảo của các nhà đầu tư có tiềm lực, tâm huyết; sẵn sàng đối ứng trong hợp tác, liên doanh và các nhà giáo dục tài năng giàu kinh nghiệm

 

Hội đồng quản trị công ty giáo dục Tân Thời Đại

Hội đồng quản trị trường mầm non Tân Thời Đại

Hội đồng quản trị hệ thống giáo dục Tân Thời Đại