CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON

Chương trình giáo dục Quốc gia về GD mầm non - Phát triển nhận thức trẻ
Mầm non Tân Thời Đại khuyến khích, hỗ trợ trẻ phát triển , trở thành những công dân Việt Nam toàn cầu. Phát huy 8 phẩm chất và năng lực cốt lõi: nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tự chủ, hợp tác, sáng tạo, thẩm mỹ, thể chất; có hoài bão của mình trong môi trường toàn cầu để thành công, hạnh phúc.
Thư viện ảnh
XEM THÊM