BÀI HỌC VỀ TÍNH TAN CỦA VẬT

Qua bài học về tính tan của vật, các bé tại Mầm non Tân Thời Đại cơ sở Tân Tây Đô đã có thêm những kiến thức cơ bản quan trọng trong môn Khoa học Tự nhiên và xây dựng nền tảng tư duy về sau.Tiếp tục với những bài học Khám phá Khoa học tại Mầm non Tân Thời Đại cơ sở Tân Tây Đô, các bé vừa được tìm hiểu về tính tan và không tan của vật. Các bé đã có một khoảng thời gian vui vẻ và lí thú, vừa học, vừa chơi cùng các cô, các bạn. Buổi học đã đem đến cho trẻ:

- Khả năng quan sát, so sánh các hiện tượng thực tế
- Nền tảng kiến thức về tính tan của các vật liệu khác nhau
- Tư duy logic cơ bản về các phương thức khoa học

Qua bài học về tính tan của vật, các bé tại Mầm non Tân Thời Đại cơ sở Tân Tây Đô đã có thêm những kiến thức cơ bản quan trọng trong môn Khoa học Tự nhiên và xây dựng nền tảng tư duy về sau.


Tin liên quan